1. Thị trấn Tây Đằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 105 Hưng Đạo Quầy thuốc Liên Phúc ⭐ 0916422433
80 Phú Mỹ Quầy Thuốc Cao Thị Thắm 0974418123
Ngõ 67, Đường Quảng Oai Quầy thuốc Khánh Thủy 0848005978
Phố Nả, Ba Vì Quầy thuốc Kiên Ngọc 0968843288

2. Xã Vạn Thắng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Chợ Mơ Quầy thuốc Duy Sơn ⭐ 0386100133
Chợ Mơ Quầy thuốc Tuấn Tâm ⭐ 0974450587

3. Xã Tiên Phong

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Thanh Lũng Quầy thuốc Hải Yến 0971055348

4. Xã Tản Lĩnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Việt Long Quầy thuốc Kim Anh 0986421926

5. Xã Cẩm Lĩnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Suối Hai Quầy thuốc khánh Thảo ⭐ 0975827445

6. Xã Thụy An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Yên Khoái Quầy thuốc Tô Giang 0962252486

7. Xã Chu Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
528 Phố Mới Quầy thuốc Việt Bách 0329410068

8. Xã Ba Trại

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 5 Quầy thuốc số 24 ⭐ 0973022919

9. Xã Tản Hồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vân Sa, Tản Hồng, Bà Vì Quầy thuốc Xuân Dung 0983846532

10. Xã Vật Lại

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Bờ Bồ Quầy thuốc Phùng Thị Ngọc 0349623950
Gần Trạm Y Tế Vật Lại Quầy thuốc Đặng Thị Nga 0987659832
Loading...