1. Thị trấn Phùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Phùng Hưng(Chợ Phùng) Quầy thuốc Phương Lan ⭐ 0979331022
132 Nguyễn Thái Học Quầy thuốc Hải Chiến ⭐ 0915911499
Ngõ Chợ Thương Binh Quầy thuốc Trang Lĩnh ⭐ 0978885708
Số 57, chợ đại phùng Quầy thuốc Linh Quân ⭐ 0383198986
37 Phố Tây Sơn Quầy thuốc Hải Đăng 0985765715

2. Xã Tân Hội

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 11, Tân Hội, Xã Tân Lập Quầy thuốc Minh Châu 0909718179
35 Thượng Hội Quầy thuốc Tùng Oanh 0974518604

3. Xã Tân Lập

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số Nhà 206, Đường 422 Quầy thuốc Thái Anh ⭐ 0983279517
Chợ Bốt, Tân Lập Quầy thuốc Thu Loan 0339943399
Loading...