1. Thị trấn Phùng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Phùng Hưng(Chợ Phùng) Quầy thuốc Phương Lan ⭐ 0979331022
132 Nguyễn Thái Học Quầy thuốc Hải Chiến ⭐ 0915911499
Số 57, chợ đại phùng Quầy thuốc Linh Quân ⭐ 0383198986
Ngõ Chợ Thương Binh Quầy thuốc Trang Lĩnh ⭐ 0978885708
37 Phố Tây Sơn Quầy thuốc Hải Đăng 0985765715
Đội 6, Đại Phùng Quầy thuốc Nguyễn Thị Loan 0981033593

2. Xã Liên Hà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Liên Hà Quầy thuốc Tuấn Hằng ⭐ 0348866968

3. Xã Liên Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 122, Cụm 1 Quầy thuốc Bảo Đạt ⭐ 0988801985

4. Xã Tân Hội

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 11, Tân Hội, Xã Tân Lập Quầy thuốc Minh Châu 0909718179

5. Xã Tân Lập

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số Nhà 206, Đường 422 Quầy thuốc Thái Anh ⭐ 0983279517
Chợ Bốt, Tân Lập Quầy thuốc Thu Loan 0339943399

6. Xã Hồng Hà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 6, Xã Hồng Hà Quầy thuốc Chung Chiến 0982628775
Số Nhà 14, Cổng Đông, Cụm 5 Quầy thuốc Kim Cương 0868575101

7. Xã Song Phượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 3, Thu Quế Quầy thuốc Đỗ Kiên 0379287187

8.

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 57, Thượng Trì Quầy thuốc Thường Loan 0979464934
Loading...