1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 1, Hà Xá Quầy thuốc số 05 0963399122

2. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phù Lưu Tế Quầy thuốc Kim Cúc 0979541366

3. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đục Khê Quầy thuốc Hồng Vân - Hương Sơn ⭐ 02432939105
Đội 12, Hương Sơn Quầy thuốc Thiên Minh 0972130689
Hội Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Hội Xá 0829385858

4. Xã An Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổng uỷ ban An Phú, thôn Đồi Lý Quầy thuốc Trung Ương 3 0333166615
Đồi Dùng Quầy thuốc Hồng Vân - An Phú 02432005218

5. Xã Hợp Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Dậm Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Dậm ⭐ 02433885835
La Đồng Hợp Tiến Quầy thuốc Hồng Vân - La Đồng 02432002067

6. Xã Phúc Lâm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Phúc Lâm Quầy thuốc Hồng Vân - Phúc Lâm ⭐ 02433006112

7. Xã An Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Kinh Đào An Mỹ Quầy thuốc Hồng Vân - Kinh Đào ⭐ 02432011880

8. Xã Xuy Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Xuy Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Lai ⭐ 02466668818

9. Xã Tuy Lai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bờ Si Tuy Lai Quầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ 02432000766

10. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà 0948278199

11. Xã Hùng Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3, Bạch Tuyết Quầy thuốc Hồng Vân - Bạch Tuyết 0945692486

12. Xã Hợp Thanh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Vài Quầy Thuốc Hồng Vân - Chợ Vài 0912303700

13. Xã Đại Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đội 1B, Hà Xá Quầy Thuốc Hồng Vân - Viện Hà 0912303700
Loading...