1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 02433507894
Xóm chợ 2,phú minh,phú xuyên,Hà Nội Quầy Thuốc Sức khỏe Xanh 0969589505

2. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái Minh Tân Quầy thuốc số 27 ⭐ 02433609266

3. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 0989653823
Phố Guột Phúc Tiến Quầy thuốc số 02 0984869835
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Thanh Vinh 0974563863
Ngã 4 Phố Guột Quầy thuốc Tốt 0962650731

4. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đồng Vàng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 0399345556
Đồng Vàng Quầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 02432000957

5. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Túc Quầy thuốc Doàn 0349597833
Thôn Nội Văn Hoàng Quầy thuốc Trường Thanh 0961664222
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc 0912303700

6. Xã Hồng Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bóng Hồng Minh Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bóng 02433788704

7. Xã Châu Can

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Châu Châu Can Quầy thuốc Liễu Tường 0347190986

8. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vĩnh Hạ Khai Thái Quầy thuốc Kim Hằng 0967941316
Lập Phương Quầy Thuốc Thúy Tùng 0385402995

9. Xã Hồng Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Phạm Thị Liền 0383826866
Loading...