1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 02433507894
Xóm chợ 2,phú minh,phú xuyên,Hà Nội Quầy Thuốc Sức khỏe Xanh 0969589505

2. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Lịm Quầy thuốc Trần Thị Chuông 02433857323

3. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Kim Long Thượng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 0399345556
Đồng Vàng Quầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 02432000957

4. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 0989653823
Thôn Cổ Chế Quầy thuốc Thanh Vinh 0974563863
Thôn An Khoái Quầy thuốc Tốt 0962650731

5. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Túc Quầy thuốc Doàn 0349597833
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc 0912303700

6. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ 0342110767

7. Xã Tân Dân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đại Nghiệp Tân Dân Quầy thuốc tây Thanh Giang 0904064089

8. Xã Chuyên Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 83, Thôn Chuôn Ngọ Quầy Thuốc Việt Cường 0963301311

9. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái , Thôn Bái Xuyên Quầy thuốc số 27 ⭐ 02433609266

10. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Khang Quầy thuốc số 07 0985364429
Vĩnh Hạ Khai Thái Quầy thuốc Kim Hằng 0967941316
Lập Phương Quầy Thuốc Thúy Tùng 0385402995

11. Xã Hồng Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Phạm Thị Liền 0383826866

12. Xã Hồng Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bóng Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Bóng 02433788704

13. Xã Châu Can

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Châu Châu Can Quầy thuốc Liễu Tường 0347190986
Loading...