1. Thị trấn Phúc Thọ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tt Phúc Thọ Nhà thuốc Lộc Bình ⭐ 0989586001
Chợ Gạch Quầy thuốc Việt Hằng ⭐ 0364865140
Chợ Gạch Nhà thuốc Thanh Tuấn ⭐ 0912156169
Ngã Tư Chợ Gạch Quầy thuốc Bình Lộc ⭐ 0989586001
Chợ Gạch Quầy thuốc kiều thị Huệ 0968720625

2. Xã Vân Phúc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bãi, Phúc Thọ Quầy thuốc Hoa Thắng ⭐ 0914816970
Thôn 6 Vân Phúc Quầy thuốc Tuấn Hằng ⭐ 0832944786

3. Xã Phụng Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 6 Quầy thuốc số 57 ⭐ 0985581579

4. Xã Võng Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 11, Võng Xuyên Quầy thuốc Thanh Nga ⭐ 0978037062

5. Xã Hiệp Thuận

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hiệp Thuận Quầy thuốc Ngân Hà 0379131179
Thôn Hiệp Lộc 3 Quầy thuốc Giang Thị Hiền 0382963982

6. Xã Tam Hiệp

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Tam Hiệp Quầy thuốc Đỗ Thị Thanh 0974641875

7. Xã Liên Hiệp

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cụm 3 Quầy thuốc Hoàng Anh ⭐ 0983235389

8. Xã Tam Thuấn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Ngoại Quầy thuốc Quang Linh 0983481386
Loading...