1. Thị trấn Liên Quan

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Sắn Quầy thuốc Nguyễn Như Quỳnh ⭐ 0944060488
Ngã 3 Tt Liên Quan Nhà thuốc Quang Hồng ⭐ 0913322120

2. Xã Bình Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bình Yên Quầy thuốc Anh Phương ⭐ 0976605331
Ngã 3 Hoà Lạc Quầy thuốc Tuấn Anh 0947499456

3. Xã Tân Xã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Mục Uyên 1 Quầy thuốc Mỹ Lệ 2 0981686877

4. Xã Hạ Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 5, Xóm Cốc Quầy thuốc Thuyết Minh ⭐ 0973133277
Thôn 3, cổng chợ Hạ Bằng HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC VÂN ANH 0366861962

5. Xã Chàng Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 3, Chàng Sơn Quầy thuốc Chu Thị Hảo 0376513869
Chợ Chàng Sơn HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC TRANG THÀNH 0966430207

6. Xã Đại Đồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đại Đồng Nhà thuốc Phúc Thành ⭐ 02432069999

7. Xã Phú Kim

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phú Kim Quầy thuốc Thiên An 0398261068

8. Xã Hữu Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Nhà Văn Hóa Thôn Sỹ, Chợ Quầy thuốc Đoàn Châm ⭐ 0902121434
Ngã 3 Đường 8/3 Quầy thuốc An Thảo 0386633841
Thôn Sỹ Quầy thuốc Hưng Vượng 0348682265

9. Xã Hương Ngải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 4 Mới Quầy thuốc Big Family 0976212581

10. Xã Thạch Hoà

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 6 Quầy thuốc Tiến Thành 0988965236
Thôn 9 Quầy thuốc Hồng Mận 0978210748

11. Xã Canh Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 2 Quầy thuốc Thu Luận 0977033013

12. Xã Cẩm Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Lỗ Quầy thuốc Phương Đoàn 0328957607
Thôn Cẩm Bào Quầy thuốc Thu Lệ 0975084824

13. Xã Lại Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Phú Phụ Quầy thuốc Kim Doan ⭐ 0388134980

14. Xã Dị Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Chợ Quầy thuốc Đức An 0384375243

15. Xã Cần Kiệm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Mới HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGUYẾN SINH 0984379831

16. Xã Đồng Trúc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Hòa Bình Quầy thuốc Bạch Mai (tư nhân) 0962145743
Loading...