1. Thị trấn Liên Quan

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Sắn Quầy thuốc Nguyễn Như Quỳnh ⭐ 0944060488
Ngã 3 Tt Liên Quan Nhà thuốc Quang Hồng ⭐ 0913322120
Chợ Sắn, Khu Phố Liên Quan Quầy thuốc Bạch Mai 0978438899

2. Xã Bình Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Hòa Lạc Quầy thuốc Mỹ Lệ ⭐ 0906070409
Bình Yên Quầy thuốc Anh Phương ⭐ 0976605331
Ngã 3 Hoà Lạc Quầy thuốc Tuấn Anh 0947499456

3. Xã Chàng Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 3, Chàng Sơn Quầy thuốc GPP Chu Thị Phượng 0972900692
Thôn 3, Chàng Sơn Quầy thuốc Chu Thị Hảo 0376513869
Chợ Chàng Sơn Quầy thuốc Trang Thành 0966430207

4. Xã Đại Đồng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đại Đồng Nhà thuốc Phúc Thành ⭐ 02432069999

5. Xã Hữu Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Nhà Văn Hóa Thôn Sỹ, Chợ Quầy thuốc Đoàn Châm ⭐ 0902121434
Ngã 3 Đường 8/3 Quầy thuốc An Thảo 0386633841
Thôn Sỹ Quầy thuốc Hưng Vượng 0348682265
Thôn Miễu Quầy thuốc Phan Hạnh 0964013201

6. Xã Phùng Xá

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Làng Bùng Quầy thuốc số 41 0963845979
Thôn 1, Xã Vĩnh Lộc Quầy thuốc Hữu Bằng 4 0963646836
Xóm 7, Thôn 5, Vĩnh Lộc Quầy thuốc Bạch Mai 3 0978438899

7. Xã Phú Kim

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phú Kim Quầy thuốc Thiên An 0398261068

8. Xã Lại Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Lại Thượng Quầy thuốc Vạn Thanh 0385677456

9. Xã Hương Ngải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 4 Mới Quầy thuốc Chị Sửu 0976212581

10. Xã Canh Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 2 Quầy thuốc Thu Luận 0977033013

11. Xã Cẩm Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Yên Lỗ Quầy thuốc Phương Đoàn 0328957607

12. Xã Dị Nậu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Chợ Quầy thuốc Đức An 0384375243

13. Xã Cần Kiệm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Mới Quầy thuốc Nguyên Sinh 0984379831

14. Xã Đồng Trúc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Hòa Bình Quầy thuốc Bạch Mai (tư nhân) 0962145743

15. Xã Tân Xã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Mục Uyên 1 Quầy thuốc Mỹ Lệ 2 0981686877

16. Xã Hạ Bằng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn 3, cổng chợ Hạ Bằng Quầy thuốc Vân Anh 0366861962
Loading...