1. Thị trấn Kim Bài

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
121 Tổ 2 Quầy Thuốc Số 39 0972076620
Kiot 38hh02- 1b Khu Đô Thị Thanh Hà Quầy Thuốc Gia Hưng 0967872393
38 Tổ 1 Tt Kim Bài Quầy thuốc Thu Hương 0356782878
Số Nhà 36, Làng Kim Lâm Quầy thuốc Thủy Anh 0968524885

2. Xã Bích Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thạch Bích Quầy thuốc Việt Xuân 0985978087
Chợ Thạch Bích Quầy thuốc Bình Sơn 0984522595

3. Xã Bình Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bình Đà Bình Minh Quầy thuốc Linh Nhi ⭐ 0968944683
Bình Đà Bình Minh Quầy thuốc số 1A 0397604489
Thôn Thượng Quầy thuốc Anh Tú 0975662820
Bình Đà, Bình Minh Quầy Thuốc Hồng Duyên 0354104209

4. Xã Cao Viên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Cao Viên Quầy thuốc Thúy Ngà 0388159630
Thôn Trung Quầy thuốc Hoàng Hải 84986330997

5. Xã Dân Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
58 Phố Vác Dân Hòa Quầy thuốc Ngọc Thoa ⭐ 0947656988

6. Xã Tân Ước

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tri Lễ, Xã Tân Ước Quầy thuốc Hương Giang 2 0376945524

7. Xã Hồng Dương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Hồng Dương Quầy Thuốc Thành Tâm 0356288429

8. Xã Cự Khê

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Kiot 12, Hh02b, Thanh Hà Quầy Thuốc Thành Công 0947439595
Xã Cự Khê Quầy Thuốc Tâm Anh 0363110989

9. Xã Cao Dương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phố Vác Dân Hòa Quầy thuốc Hương Giang ⭐ 0376945524

10. Xã Tam Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Định Tam Hưng Quầy thuốc Lê Tính 0336512185
84 Chợ Tam Hưng Quầy thuốc Hồng Hạnh 0978986938
Loading...