1. Thị trấn Kim Bài

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số Nhà 36, Làng Kim Lâm Quầy thuốc Thủy Anh 0968524885
38 Tổ 1 Tt Kim Bài Quầy thuốc Thu Hương 0356782878
121 Tổ 2 Quầy Thuốc Số 39 0972076620
Kiot 38hh02- 1b Khu Đô Thị Thanh Hà Quầy Thuốc Gia Hưng 0967872393

2. Xã Bích Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thạch Bích Quầy thuốc Việt Xuân 0985978087
Chợ Thạch Bích Quầy thuốc Bình Sơn 0984522595

3. Xã Bình Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bình Đà Bình Minh Quầy thuốc Linh Nhi ⭐ 0968944683
Bình Đà Bình Minh Quầy thuốc số 1A 0397604489
Thôn Thượng Quầy thuốc Anh Tú 0975662820
Số 154, Đường Quầy Thuốc Đậu Đậu 0988804064
Bình Đà, Bình Minh Quầy Thuốc Hồng Duyên 0354104209

4. Xã Thanh Cao

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Thượng Thanh Quầy thuốc Nguyễn Thị Thanh Huyền 0964221179

5. Xã Dân Hòa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
58 Phố Vác Dân Hòa Quầy thuốc Ngọc Thoa ⭐ 0947656988
Phố Vác Dân Hòa Quầy thuốc số 04 0986658281

6. Xã Tam Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
84 Chợ Tam Hưng Quầy thuốc Hồng Hạnh 0978986938
Cầu Định Tam Hưng Quầy thuốc Lê Tính 0336512185

7. Xã Cao Viên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Trung Quầy thuốc Hoàng Hải 84986330997

8. Xã Hồng Dương

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Hồng Dương Quầy Thuốc Thành Tâm 0356288429

9. Xã Cự Khê

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Kiot 12, Hh02b, Thanh Hà Quầy Thuốc Thành Công 0947439595

10. Xã Phương Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Chiều, Mã Kiều Quầy Thuốc Hoàng Hương 0983217792

11. Xã Thanh Văn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Bạch Nao Quầy Thuốc Hải Anh 0975703982
Loading...