1. Phường Lê Lợi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
212 Lê Lợi Nhà thuốc Hòa Vân ⭐ 0966753234
157 Lê Lợi Nhà thuốc Hùng Hương ⭐ 0382435816
8b Trương Vương Nhà thuốc Khánh Hồng 0963876991

2. Phường Sơn Lộc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33b Chùa Thông Nhà thuốc Phú Hạnh ⭐ 0939393967
238 Chùa Thông Nhà thuốc Thái Cường ⭐ 0979925087
123 Chùa Thông Nhà thuốc Vân Mạnh 0348965172

3. Phường Viên Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
123 Phố Tiền Huân Quầy thuốc Hải Yến 0982755933

4. Phường Ngô Quyền

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phú Thịnh Nhà thuốc Kiên Đào ⭐ 0965275338
Ngô Quyền Nhà thuốc Phương Ngọc 0358234568

5. Phường Xuân Khanh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
387 Xuân Khanh Nhà thuốc Minh Quang ⭐ 0983172482

6. Phường Quang Trung

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 32 Hoàng Diệu Nhà thuốc Thuận Dung ⭐ 0945441919
128 Quang Trung Nhà thuốc Trường Giang 0915938986
Số 8b Hoàng Diệu Nhà thuốc Minh Hòa 0986166707

7. Phường Phú Thịnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Phú Thịnh Nhà thuốc Thiện Nhân ⭐ 0916168984
26 Hoàng Diệu Nhà thuốc Minh Thủy ⭐ 0979144618

8. Phường Trung Sơn Trầm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
58/117 Nhà thuốc Anh Như ⭐ 0978050957

9. Xã Cổ Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã Tư Lục Quân Quầy thuốc Hà Phương ⭐ 0963621259

10. Xã Thanh Mỹ

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Vị Thủy Quầy thuốc Tiến Đạt ⭐ 0983321608

11. Xã Đường Lâm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đông Sàng Quầy thuốc Anh Minh 0972360335

12. Xã Xuân Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Bướm Quầy thuốc Sức Khỏe 0971419493
Loading...