1. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
14 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc số 1 ⭐ 0362560381
10 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc Kim Loan ⭐ 02838619774
129 Đường 100 Bình Thới Nhà thuốc Kim Anh 0908922643
26 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường 0772817644
111 Đường 100 Bình Thới Nhà thuốc Phúc Nguyên 0908246272

2. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
39b Phú Thọ Nhà thuốc Khánh An 0903655860

3. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
198 Trần Quý HDK Nhà thuốc Bách Tường 0933808659

4. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
341/k19 Lạc Long Quân Nhà thuốc Phương Nguyên 0936881691

5. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
92 Nguyễn Thị Nhỏ Nhà thuốc Việt Đức 0944162569

6. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
608 Nguyễn Chí Thanh Nhà thuốc Vĩnh Thịnh 0382010539
594 Nguyễn Chí Thanh Nhà thuốc Đông Hiền 2 0982104192

7. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
106i/19 Lạc Long Quân Nhà thuốc Hiền Hoà 0916721679

8. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
85 Trần Quý Nhà thuốc Hoàng Khanh 0934512379
Loading...