1. Phường An Khánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
186 Trần Não, khu phố 2 Nhà thuốc Trường Thành 1 ⭐ 0903697996
36 Đường Số 3 Nhà thuốc Hồng Nhung 0396720495
99 Đường Số 8 Nhà thuốc Ngọc Nữ 0963557707

2. Phường Bình An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
32 Đường Số 3 Nhà thuốc Đại Phúc ⭐ 0902382818

3. Phường Bình Khánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
311- A13 Chợ Nhà thuốc An Khánh ⭐ 0906826566

4. Phường Bình Trưng Tây

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
114 Nguyễn Tuyển Nhà thuốc Khánh Ngọc 0986983880
133 Nguyễn Thị Định Nhà thuốc Hồng Châu 0977141486

5. Phường Bình Trưng Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Kios 1. 06, Chung Cư Petroland, 02 Đường 62 Nhà thuốc Minh Trí 0934418538
570 Nguyễn Duy Trinh Nhà thuốc số 68 0901447336

6. Phường Thảo Điền

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
38 Quốc Hương Nhà thuốc Mỹ Đức 0911223456
89 Quốc Hương Nhà thuốc Mỹ Hoa 0907123897
53 Quốc Hương Nhà thuốc Song Diễm 0777248492

7. Phường Thạnh Mỹ Lợi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
002- B6 Đường Trương Gia Mô, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức Nhà Thuốc Linh Nhi 0933826395
Loading...