1. Phường Bình Trưng Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
570 Nguyễn Duy Trinh Nhà thuốc số 68 0901447336

2. Phường Bình Trưng Tây

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
375 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 3 Nhà thuốc Ánh Hoan 1 0908789660

3. Phường Bình An

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
32 Đường Số 3 Nhà thuốc Đại Phúc ⭐ 0902382818
36 Đường Số 3 Nhà thuốc Hồng Nhung 02862960903
99 Đường Số 8 Nhà thuốc Ngọc Nữ 0963557707

4. Phường An Khánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
186 Trần Não, khu phố 2 Nhà thuốc Trường Thành 1 ⭐ 0903697996

5. Phường Thảo Điền

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
38 Quốc Hương Nhà thuốc Mỹ Đức 0911223456
9b Xuân Thủy Nhà thuốc Cát Tường 0938290277
Loading...