1. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
309 Hoàng Diệu Nhà thuốc Hữu Nghị II ⭐ 0949800269

2. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
333 Bến Vân Đồn Nhà thuốc Minh Quân 3 0938471747
13 Nguyễn Khoái Nhà thuốc Bảo Châu 0983211970

3. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
269 Lô K, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu Nhà thuốc Sao Mai 0918364334

4. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
30 Hoàng Diệu Nhà thuốc số 36 ⭐ 0783331314
44 Bis Lê Văn Linh Nhà thuốc Á Châu 3 0906797071

5. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
311 Lô L, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu Nhà thuốc số 63 0978866054
38r Nguyễn Hữu Hào Nhà thuốc Thiên Kim 0908525189
224 Lô J, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu Nhà thuốc số 53 0988519463

6. Phường 18

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
234 Đoàn Văn Bơ Nhà thuốc Đặng 0938171073
874/27 Đoàn Văn Bơ Nhà thuốc Thành Nhân 0908948227

7. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
08 Đường Số 1 Nhà thuốc Khánh Hội 0963984999

8. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
432 Đoàn Văn Bơ Nhà thuốc An Tâm 0905880968

9. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
173b Xóm Chiếu Nhà thuốc số 59 0903004510
744 Đoàn Văn Bơ Nhà thuốc Trường Thịnh 0979749733
Loading...