1. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1019 Hồng Bàng Nhà thuốc Phú Lâm ⭐ 02838760318

2. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
944 An Dương Vương Nhà thuốc Lan Phương ⭐ 0913108434

3. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
22 Phạm Đình Hổ Nhà thuốc Tân Quang Huy ⭐ 0797417938

4. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
67a Hậu Giang Nhà thuốc Á Châu 4 ⭐ 0908213688
14 Minh Phụng Nhà thuốc Y Dược 02866861009

5. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
76 Tân Hòa Đông Nhà thuốc Thiên Phú 0765667979

6. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
747 Hậu Giang Nhà thuốc Hoàng Châu ⭐ 0567002002
171 - 173 Bình Phú Nhà thuốc Hoàng Chinh ⭐ 02838761506
64 Đường 26 Nhà thuốc Diệu Thảo 0909777896

7. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
163 Văn Thân Nhà thuốc Thảo Trinh 3 0909168879
Loading...