1. Phường 05

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
67a Hậu Giang Nhà thuốc Á Châu 4 ⭐ 0908213688

2. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
171 - 173 Bình Phú Nhà thuốc Hoàng Chinh ⭐ 02838761506
747 Hậu Giang Nhà thuốc Hoàng Châu ⭐ 0567002002
249 Nguyễn Văn Luông Nhà thuốc An Khang 19001572

3. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1019 Hồng Bàng Nhà thuốc Phú Lâm ⭐ 02838760318

4. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
944 An Dương Vương Nhà thuốc Lan Phương ⭐ 0913108434
31g Tân Hòa Đông Nhà thuốc Thành Nguyên 0918517788
31c Tân Hoà Đông Nhà thuốc Tâm ấn 0917116333
269 Bà Hom Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
76 Tân Hòa Đông Nhà thuốc Thiên Phú 0765667979

6. Phường 08

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
163 Văn Thân Nhà thuốc Thảo Trinh 3 0909168879
113 Văn Thân P. 8 Nhà thuốc Tâm Giao 0933796602
187 Bình Tiên Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Phường 02

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
22 Phạm Đình Hổ Nhà thuốc Tân Quang Huy ⭐ 0797417938
1E Phạm Đình Hổ Nhà thuốc Á Châu 9 0933491031

8. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
56 Lô G Lý Chiêu Hoàng Nhà thuốc Việt Hương 0382450741
Loading...