1. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
172 Âu Dương Lân Nhà thuốc Minh Phương ⭐ 0908058244
170 Âu Dương Lân Nhà thuốc Yến Nhi ⭐ 02838517347

2. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
59 Dã Tượng Nhà thuốc Gia Khang 0908525487

3. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2114 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc số 72 0968179518
1843 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Khánh Hưng 0919055818
296 Bùi Minh Trực NT Ngọc Kiều 0792949479

4. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
40/3/2 Bến Phú Định Nhà thuốc Tâm Khoa 0913879911

5. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Hoài Thanh Nhà thuốc 301 Trung Hưng 0358040652

6. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
18 Đông Hồ Nhà thuốc Trung Nghĩa ⭐ 0778565109
44a Chung Cư Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Quốc Hà 0937131242
6 Phạm Nhữ Tăng Nhà thuốc Hữu Nghị 5 0937023404

7. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
35b Rạch Cát Nhà thuốc Thuận Hương 0975 355 247

8. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
34 Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Thúy Liễu 0932106733
152a Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Hữu Nghị 0949826306

9. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1283a Phạm Thế Hiển Nhà thuốc số 16 ⭐ 0906929246
98 Bùi Minh Trực Nhà thuốc Bảo Như 0908690466

10. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
187a Dương Bá Trạc Nhà thuốc Tân Quang Huy 2 0906699921

11. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
471 Hưng Phú Nhà thuốc Mỹ Huệ 0909886854

12. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
24 Lương Văn Can Nhà thuốc Mộc An 0817861555
19 Bình Đông Nhà thuốc Bình Đông 0966565115

13. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
162 Nguyễn Chế Nghĩa Nhà thuốc Châu Hải 0909364374

14. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
60 Đặng Thúc Liêng Nhà thuốc Ánh Linh 0935655828
Loading...