1. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
32 Huỳnh Văn Bánh Nhà thuốc 63 0963218484
40 Huỳnh Văn Bánh Nhà thuốc Phúc Vinh 0984408224

2. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
491/2 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc Thịnh Đạt 0398940991
529 Huỳnh Văn Bánh Nhà thuốc Thiên Phúc 0877751093

3. Phường 04

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Bảo Trân 2 0933940767

4. Phường 05

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
266 Nguyễn Thượng Hiền Nhà thuốc Thượng Hiền 0907634498

5. Phường 03

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
63 Phan Xích Long Nhà thuốc Ngọc Nhung 0767711053
1B Thích Quảng Đức Nhà thuốc An Khang 19001572

6. Phường 08

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
223 Nguyễn Trọng Tuyển Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Đặng Văn Ngữ Công ty CP DP và TB Y Khoa Golden Mouse ⭐ 0914353018
84/2 Trần Hữu Trang Nhà thuốc Phú Quý 0931408031
28 Đặng Văn Ngữ Nhà thuốc Viên Thành 0907035768
125a Trần Hữu Trang Nhà thuốc Minh Tâm 0907625098

8. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Nguyễn Trọng Tuyển Nhà thuốc Toàn Thắng 0982447494

9. Phường 01

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
62b Phan Xích Long Nhà thuốc Kim Tố ⭐ 0971504805

10. Phường 07

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
50 Hoa Sứ Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang 02866743562

11. Phường 09

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33 Đỗ Tấn Phong Hộ kinh doanh Nhà thuốc Hồng Thuận 1 0354644457
Loading...