1. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Đỗ Tấn Phong Nhà thuốc Bảo An 0337138187
33 Đỗ Tấn Phong Nhà thuốc Hồng Thuận 1 0354644457

2. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
372 Phan Xích Long Nhà thuốc Trung Nguyên 0943661188
127/12 Cô Giang Nhà thuốc Linh Châu 3 0918311268

3. Phường 17

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
32 Huỳnh Văn Bánh Nhà thuốc 63 0963218484
40 Huỳnh Văn Bánh Nhà thuốc Phúc Vinh 0984408224

4. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
182 Phan Đăng Lưu Nhà thuốc La Nhị An 02839902049
63 Phan Xích Long Nhà thuốc Ngọc Nhung 0767711053

5. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
491/2 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc Thịnh Đạt 0398940991

6. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Bảo Trân 2 0933940767

7. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Đặng Văn Ngữ Công ty CP DP và TB Y Khoa Golden Mouse ⭐ 0914353018
84/2 Trần Hữu Trang Nhà thuốc Phú Quý 0931408031
28 Đặng Văn Ngữ Nhà thuốc Viên Thành 0907035768
125a Trần Hữu Trang Nhà thuốc Minh Tâm 0907625098

8. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
334 Phan Đình Phùng Nhà thuốc Số Mười Một 0988415758
62b Phan Xích Long Nhà thuốc Kim Tố 0971504805

9. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
22 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Bảo Trân ⭐ 0918047317

10. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Nguyễn Trọng Tuyển Nhà thuốc Toàn Thắng 0982447494

11. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
B008 Lô B- 246/1 Trần Kế Sương Nhà Thuốc Phương Anh 0762626970
96 Nguyễn Công Hoan Nhà thuốc Thanh Huyền 0903328449
50 Hoa Sứ Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang 02866743562
Loading...