1. Thành phố Sơn La

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
276 Chu Văn Thịnh, Phường Chiềng Lề Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm II (Dược sỹ Trần Thị Lan) ⭐ 02123855282
45 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quyết Thắng Nhà thuốc doan đình ⭐ 0982688284
54 Lò Văn Giá, Phường Chiềng Lề Nhà thuốc Hồng Thúy ⭐ 0989998597
174 Đường Hùng Vương, Tổ 6, Phường Chiềng Sinh Nhà thuốc Minh Luyến 0987131786
Số 219 Đường Hùng Vương Tổ 6 Phường Chiềng Sịnh, Phường Chiềng Sinh Nhà thuốc tùng loan 0389422322
Tổ 4, Phường Quyết Tâm Quầy Thuốc Số 19 0988054369
Số 78 Đường Điện Biên, Phường Tô Hiệu Quầy thuốc 18 Minh Huy 0373345547

2. Huyện Mai Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tiểu Khu 5, Thị trấn Hát Lót Hiệu thuốc Thùy Linh ⭐ 0978977282
Tk 10, Tt Hát Lót, Thị trấn Hát Lót Quầy thuốc số 25 ⭐ 0974866616
Tiểu Khu Nà Sản, Xã Hát Lót Quầy thuốc Quý Khương ⭐ 0396991679
Tiểu Khu Nà Sản, Xã Chiêng Mung, Xã Chiềng Mung Nhà thuốc Đào Thị Ngân ⭐ 0976940770
Xã Cò Nòi, Xã Cò Nòi Nhà thuốc Pham Thị Hương 0979578212
Tiểu Khu 19, Thị trấn Hát Lót Quầy thuốc Thu Trang 0982826833

3. Huyện Phù Yên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổng Chợ, Thị trấn Phù Yên Quầy thuốc Thanh Vân ⭐ 0985107467
Ngã Ba Gia Phù, Thị trấn Phù Yên Quầy thuốc số 28 Phạm Huyền Chang 0975368992

4. Huyện Yên Châu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tt Yên Châu, Thị trấn Yên Châu Quầy thuốc Phương Bảo ⭐ 0346089706

5. Huyện Sông Mã

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tổ 6, Tt Sông Mã, Thị trấn Sông Mã Quầy thuốc số 50 0971903535

6. Huyện Mộc Châu

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tk 40, Tt Nông Trường, Thị trấn NT Mộc Châu Quầy thuốc Hải Hà ⭐ 0912936946
Tiểu Khu 40, Tt Nông Trường, Thị trấn NT Mộc Châu Quầy thuốc số 6 Chu Thị Hiền ⭐ 0974643668
Ngã Ba Bệnh Viện, Thị trấn Mộc Châu Quầy thuốc Thiên Đức 0987574586
Tiểu Khu 9, Tt Nông Trường, Thị trấn Mộc Châu Quầy thuốc Cô Hương 0383328971
Tiểu Khu 2, Thị trấn Mộc Châu Quầy thuốc số 56 0766223457

7. Huyện Mường La

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Tiểu Khu 1, Thị trấn Ít Ong Quầy thuốc số 2 0362100021
Loading...