1. Thành phố Cà Mau

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Trương Nhị, P. 2, Phường 2 Nhà thuốc Minh Tinh Đường ⭐ 0907864709
10c Trưng Nhị- P. 2, Phường 2 Nhà thuốc Vĩnh Thuận ⭐ 0947779396
36 Đề Thám- P. 2, Phường 2 Nhà thuốc Đức An Đường ⭐ 0918661616
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm Quầy thuốc Như Ngọc ⭐ 0949 897 996
50 Nguyễn Trải, P. 9, Phường 9 Nhà thuốc Nguyễn Trãi ⭐ 0915679413
81 Phạm Văn Ký, Phường 2 Nhà thuốc Hòa Hòa 02903832366 - 0948724872
542, Ngô Quyền, Khóm 5, Phường 1 Nhà Thuốc Kim Huệ 0939352555
10a, Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8 Nhà Thuốc Như Trang 0983634345
48 Hùng Vương, Phường 5 Nhà Thuốc Thiên Ân 0949454585
80a, Nguyễn Trãi, Khóm 2, Phường 9 Nhà thuốc Thảo Vy 0918321270
Chợ B, Ấp 1, Xã Tắc Vân Quầy thuốc Tú Trân 0947205054
179 Quốc Lộ 1, Ấp 2, Xã Tắc Vân Tiệm thuốc Bắc Tế Sanh Đường 02903834129/0982069169
Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Cà Mau, Phường 8 Nhà thuốc Ánh Hồng 0903595901

2. Huyện Đầm Dơi

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Khóm 4, Tt Đầm Dơi, Thị trấn Đầm Dơi Tiệm thuốc bắc Lâm Mỹ Châu 02903858079
Ấp Chà Là, Xã Trần Phán Quầy thuốc Nhân Ái 0919626677

3. Huyện Cái Nước

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
17e Chợ Rau Dừa, Thị trấn Cái Nước Nhà thuốc bắc Đức Tế Đường ⭐ 02903880505
Chợ Rau Dừa, Thị trấn Cái Nước Tiệm Thuốc Bắc Phước Hải Đường 02903880167
Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú Quầy thuốc Ánh Đào 0943976672
Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân Quầy thuốc Cẩm Quyên 0949887599
535e, Nhà Lồng Chợ, Thị trấn Cái Nước Tiệm thuốc Bắc Hữu Phước Đường 0833883693

4. Huyện Phú Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
305b Vàm Đình, Xã Phú Thuận, Xã Phú Tân Quầy thuốc Hoàng Anh 2 0949055388
Chợ Xã Phú Tân, Xã Phú Tân Tiệm thuốc Bắc Bá Xương Đường 0915884400
Chợ Xã Phú Tân, Xã Phú Tân Tiệm thuốc Bắc Như Mai 02903885952/0916416790

5. Huyện Trần Văn Thời

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
207 Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc Tiệm thuốc bắc Hậu Minh Đường ⭐ 0918405542
Ấp Đá Bạc, Xã Khánh Bình Tây Quầy thuốc số 8 0917758515

6. Huyện Năm Căn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
18 Nguyễn Tất Thành, Huyện Nắm Căn, Thị Trấn Năm Căn Tiệm thuốc Bắc Đồng Xuân Đường ⭐ 0918111380
Loading...