1. Thành phố Trà Vinh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
119 Lê Lợi, P3, Phường 3 Nhà thuốc Huệ Quần ⭐ 02943858838
34 Hùng Vương, Phường 4 Nhà thuốc Phúc Thọ Xuân ⭐ 02943853143
70 Lý Thường Kiệt, P3, Phường 3 Nhà thuốc Dân Thành 02943853423

2. Huyện Cầu Ngang

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
25 Đề Triệu, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc Đại Đồng ⭐ 02943825101
Số 17 đường 30/4, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc Thái Sơn Ký 02943825072
Ấp Chà Và, Trà Cuộn, Xã Vĩnh Kim Nhà thuốc Nghĩa Phát 0918135688

3. Huyện Tiểu Cần

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2 Nguyễn Huệ, Thị trấn Cầu Quan Nhà thuốc Đức Tế Đường ⭐ 02943824092

4. Huyện Cầu Kè

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
20 Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc Nhuận Hòa Đường 0978860879

5. Huyện Càng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xã Bình Phú, Xã Bình Phú Quầy thuốc Huỳnh Như ⭐ 0939626229
Ấp 1, Xã Nhị Long, Xã Nhị Long Nhà thuốc Lê Thương 0978176924
Loading...