1. Thành Phố Trà Vinh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
34 Hùng Vương, Phường 04 Nhà thuốc Phúc Thọ Xuân ⭐ 02943853143
119 Lê Lợi, P3, Phường 03 Nhà thuốc Huệ Quần ⭐ 02943858838
70 Lý Thường Kiệt, P3, Phường 03 Nhà thuốc Dân Thành 02943853423
76 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02 Nhà thuốc An Khang 19001572

2. Thị Xã Duyên Hải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ấp Phước Trị, khóm 1,, Phường 01 Nhà thuốc Đức Toàn 0918102534

3. Huyện Cầu Kè

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
197 Đường 30/4 Khóm 5, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc Hoa Việt 0908834072
20 Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc Nhuận Hòa Đường 0978860879
12 Trần Phú, K4, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc Thanh Hà 0932981837
Khóm 6, Thị trấn Cầu Kè Nhà thuốc An Khang 19001572

4. Huyện Cầu Ngang

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
25 Đề Triệu, Khóm Minh Thuận A, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc Đại Đồng ⭐ 02943825101
Số 17 đường 30/4, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc Thái Sơn Ký 02943825072
Ấp Chà Và, Trà Cuộn, Xã Vĩnh Kim Nhà thuốc Nghĩa Phát 0918135688
56A, Thị trấn Cầu Ngang Nhà thuốc An Khang 19001572

5. Huyện Duyên Hải

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
64 Phạm Văn Nuôi, Phường 1, TX Duyên Hải, Nhà thuốc Vĩnh Minh ⭐ 02943832520
Thốt Lốt, Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh, Xã Long Vĩnh Quầy thuốc tây Kim Ngân 0702919467
Khóm 1, Nhà thuốc An Khang 19001572

6. Huyện Tiểu Cần

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2 Nguyễn Huệ, Thị trấn Cầu Quan Nhà thuốc Đức Tế Đường ⭐ 02943824092
Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần Nhà thuốc An Khang 19001572

7. Huyện Càng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 18 K1, Thị trấn Càng Long Nhà thuốc Phước Tế Đường ⭐ 0369343595
Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú Quầy thuốc Huỳnh Như ⭐ 0939626229
Khóm 1, Thị trấn Càng Long Nhà thuốc An Khang 19001572

8. Huyện Trà Cú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
297 Đường 3/2, Thị trấn Trà Cú Nhà thuốc An Khang 19001572
Loading...